נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

קליפון הגדלה למשקפיים

תוספת הגדלה מודולרית להרכבה על המשקפיים.
 

 • קליפון - Rido-Clip 3.0
 • קליפון - Rido-Clip 5.5
 • קליפון - Rido-Clip 7.0