נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

עזרים נוספים לנגישות

 • חדש

  מעמד ל IPad
 • חיבור bluetooth

  מקלדת אותיות גדולות לאייפד
 • נייר מיוחד למתפיח
 • מתפיח Zyfuse
 • Abbyy Finereader
 • הקלדה עיוורת