נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
  • הצהרת נגישות
  • נוסף לסל קניות:

header

כיצד ניתן לקבל תעודת עיוור?

עבור מי שאיבד את יכולת הראייה כליל, בין אם עקב מום מולד ובין אם עקב תאונה או מחלה, החיים אינם פשוטים וכל פעולה שלאדם רואה נראית קלה עלולה להיות מורכבת מאוד מבחינת העיוור ובמקרים מסוימים אפילו בלתי אפשרית.

בזכות ההתפתחות הטכנולוגית נהנים עיוורים משורה ארוכה של מכשירים ועזרים שמקלים עליהם להסתדר בעולם ולזכות במידה מסוימת, אפילו משמעותית, של עצמאות. גם המדינה מנסה לסייע לבעלי לקות ראייה קשה, בשלל דרכים, והבסיס לקבלת ההטבות השונות הוא תעודת עיוור.

מהם הקריטריונים לזכאות לתעודת לקוי ראייה/עיוור?

חשוב להדגיש שההגדרות המקובלות בימינו לא מבחינות בין "עיוורים" ל"לא עיוורים" אלא ממקמות כל אדם בעל לקות ראייה על סקאלה, כשמצב חמור מקנה זכאות לתעודה הנקראת תעודת עיוור / לקוי ראייה.

תעודה זו מונפקת ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והקריטריונים לפיהם מחליטים אנשי המקצוע במשרד אם אדם מסוים אכן זכאי לתעודת העיוור מבוססים על קריטריונים בינלאומיים מקובלים.

בהתאם, מי ששדה הראייה שלו, בעין היותר טובה, עם משקפיים, הוא לא יותר מ-20 מעלות זכאי לתעודת לקוי ראייה / עיוור.

גם מי שחדות הראייה שלו, בעין היותר טובה, עם משקפיים, היא עד 3/60 זכאי לתעודה הנ"ל.

כמובן שמי שסובל מהיעדר ראייה מוחלט יקבל אף הוא את תעודת העיוור, שכאמור מקנה הטבות שונות וסיוע חיוני על-מנת להפוך את החיים לפחות קשים ולצמצם את מידת התלות באחרים.

לכמה זמן תקפה תעודת העיוור?

ישנם מקרים שבהם תעודת עיוור / לקוי ראייה ניתנת לצמיתות וישנם מקרים שבהם תעודה זו מוענקת לתקופה מוגבלת, בהתאם למצבו הרפואי של האדם. במידה ומדובר על תעודה לפרק זמן מוגבל, מועד התוקף מופיע על גבי התעודה.

מי מוסמך לבצע בדיקת ראיה בדרך לקבלת התעודה?

השלב הראשון בדרך לקבלת תעודת העיוור הוא מילוי טופס בקשה ע"י רופא עיניים. את הטופס המלא והחתום, שחייב לכלול גם תמונת פספורט של בעל לקות הראייה, יש לשלוח בדואר (רצוי רשום, לכתובת עמותת עלה, ת.ד. 24051, הר הצופים, ירושלים 9124001) או במייל (לכתובת הדוא"ל t.aleh@bezeqint.net).

בשלב הבא מזומן בעל לקות הראייה אל בדיקה ע"י רופא אימון של השירות לעיוור. חוות דעתו של רופא האימון של השירות לעיוור היא זו שבעצם קובעת האם אותו אדם בעל לקות ראייה אכן יקבל את תעודת העיוור – והתשובה תימסר לאדם דרך המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו.

חשוב להדגיש שלאחר מאבק ממושך, ועל-מנת להקל על בעלי ליקויי הראייה, גם בדיקה שנערכה מטעם ביטוח לאומי תהיה תקפה לצורך קביעת זכאות לתעודת עיוור. באופן דומה בדיקת הראייה של השירות לעיוור מקובלת על ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות וזכאות לקצבאות.

האם ניתן לערער של תשובה שלילית לבקשת קבלת תעודת עיוור?

כן. ניתן לערער על סירוב להנפיק תעודת עיוור / לקוי ראיה לוועדה הרפואית העליונה של השירות לעיוור. הערעור כרוך בתשלום אגרה, והוא נשלח באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.