נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

הספקים שלנו

 • Design Vision Inc
 • SIGHTCARE
 • Enhanced Vision
 • LVI
 • Schweizer
 • Reinecker Reha Technik
 • ESCHENBACH
 • Dolphin
 • Index
 • Zychem Ltd
 • Nippon Telesoft
 • Ai Squared
 • Nuance
 • Beecher Mirage
 • Aumed
 • AbiSee
 • Ocutech
 • LesaFrance